e-mail zpravodaj
Přihlašte se k odebírání novinek na váš e-mail


platební metody
doporučte nás

Puncovní značky

České a slovenské puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží

 
Zlatoryzost
Stříbroryzost
Platinaryzost
 Znaménka
   "METÁL"
 

                           
                               

   Zlato
   Puncovní značka
   (tzv. čejka) používaná do r. 1993
   pro ryzost 585/1000
                      
Zlato
staré zboží nižší
než zákonné ryzosti

Stříbro
staré zboží nižší
než zákonné ryzosti
V souvislosti se vznikem řady nových pracovišť Puncovního úřadu se ukázalo nezbytným provést rozlišení puncovních značek mezi jednotlivými pracovišti miniaturními písmeny: P-Praha, J-Jablonec nad Nisou, B-Brno, O-Ostrava, T-Turnov, R-Tábor, Z-Plzeň, L-Olomouc, H-Hradec Králové, K-Červený Kostelec. Tato písmena jsou situována v blízkosti čísla ryzosti a jsou orientována kolmo ke svislé ose značky, čímž jsou odlišeny značky vyrážené Puncovním úřadem Slovenské republiky, jehož jinak shodné značky obsahují miniaturní písmena orientovaná rovnoběžně se svislou osou puncovní značky. Toto rozlišení je zaváděno postupně, stávající značky jsou užívány do vyčerpání zásob. Zboží se považuje za řádně opuncované bez ohledu na pracoviště či úřad, který je označil, a nevyžaduje se další dodatečné přezkoušení či označení.

 


Státy Evropské unie s puncovnictvím

Kompatibilní s ČR     Nekompatibilní s ČR Bez puncovnictví
         
Estonsko  
Dánsko Belgie
Finsko   www.tukes.fi Francie Bulharsko
Holandsko   www.waarborg.nl Rumunsko Itálie
Irsko     Španělsko Lucembursko
Kypr   www.assay.org.cy Švédsko Německo
Litva   www.lpr.it   Rakousko
Lotyšsko   www.vpui.gov.lv   Řecko
Maďarsko   www.nemesfemvizsgalo.hu    
Malta        
Polsko   www.gum.gov.pl    
Portugalsko   www.incm.pt    
Slovensko   www.puncurad.gov.sk    
Slovinsko   www.mirs.si    
Velká Británie   www.thegoldsmiths.co.uk    
 

Členské státy Vídeňské konvence
 
Česko
Dánsko
Finsko
Holandsko
Irsko
Izrael
Kypr
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Slovensko
Švédsko
Švýcarsko
 

Puncovní značky zemí EU platné v České republice


Platné zákony  a vyhlášky o puncovnictví


Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb.a zákona č.157/2006 Sb.

Zákon České národní rady č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 157/2006 Sb.

Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon

Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 53/1993 Sb., ze dne 15. ledna 1993, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky č. 364/2003 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č.19/1993 Sb.,
o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů        

                                      
ShopCentrik shop, internetový obchod, B2B, B2C

copyright ©2009-2018 www.ezlato.cz Veškerá práva vyhrazena. Kopírování a jiné použití obsahu není dovoleno.

TOPlist