Avanturizace

jsou barevné třpytící se odrazy od malých plátkovitých nebo šupinkatých inkluzí hematitu, tuchsitu nebo jiných minerálů.