Brilance

je schopnost drahého kamene odrážet světlo, zářivost.