Chi bars

zlaté cihly určené výhradně pro Vietnam. První certifikovanou rafinérii která vyráběla cihly pro tuto zemi byla švýcarská Pamp.