Difúze

je metoda zušlechťování drahých kamenů, při ní se kameny dlouhodobě zahřívají na vysokou teplotu za přítomnosti chemických látek. Difúzí se trvale změní zbarvení povrchu kamene, avšak hmota uvnitř zůstává beze změny.