Disperze

je lámání bílého slunečního světla od druhových barev spektra při průchodu drahým kamenem, oheň.