Hustota

je poměr hmostnosti určitého objemu minerálu a hmostnosti stejného objemu vody. Též specifická hmotnost, vyjadřovaná v gramech na kubický centimetr.