Inkluze

jsou pevné, kapalné nebo plynné částice cizí látky uzavřené ve hmotě drahého kamene, které někdy pomáhají identifikovat minerální druh, dosvědčují pravost kamene či svědčí o lokalitě nálezu.