Iradiace

je metoda zušlecht'ování drahých kamenů ozařováním, při níž se mění nebo zesiluje zbarvení kamene. Ne vždy jsou účinky iradiace trvalé.