Kámen mudrců (lapis philosophorum)

teoreticky má schopnost zdokonalovat neušlechtilé kovy. Aristoteles toto popsal ve své Přírodní filosofii. Základní látka se rozloží na nejjemnější částice a pomocí alchymistických pochodů bude dovedena do dokonalosti a následně opět bude složena a výsledkem je Kámen mudrců. Působením menšího množství Kamene mudrců na obecný kov, např. olovo, dojde k přeměně obyčejného nedokonalého kovu na kov dokonalý, tedy zlato.