Lesk

je schopnost povrchu drahého kamene odrážet paprsky světla. Nejvyšší lesk má diamant.