Mohsova stupnice tvrdosti

V běžné praxi se používá stupnice tvrdosti sestavená v roce 1822 německým geologem Friedrichem Mohsem. Stupnice je orientační. Označuje schopnost kamene rýpat a být rýpán jinými materiály, v podstatě je to odpor tělesa proti vnikání jiného. Tabulka tvrdosti obsahuje referenční nerosty v pořadí 1 až 10. Rozdíly mezi sousedy v tabulce nejsou stejné, nejbližší rozdíl je mezi 4 a 5, 6 a 7. Diamant je 140x tvrdší než korund. Diamantem jsme schopni udělat vryp do jakéhokoliv kamene a naopak samotný diamant je odolný vůči všem ostatním.

1 mastek

2 sádrovec (sůl kamenná)

3 vápenec (kalcit)

4 fluorit

5 apatit

6 živec

7 křemen

8 topas

9 korund

10 diamant