Odlévání do ztraceného vosku

je metoda, při níž se trojrozměrná struktura vymodelovaná z vosku do žádané podoby obalí jednolitou formou a postupným zahříváním se vosk roztaví a vyteče. Do vzniklé dutiny se nalije roztavený kov.