Opalizace

je mléčně modravě bílý efekt způsobený rozptylem krátkovlnného světla odražené od drobných částeček uvnitř drahého kamene.