Pavilon

je spodní část fasetovaného kamene, od rundisty směrem dolů.