Pennyweight

DWT je všeobecně nejznámější zkratka pro pennyweight, kdy D znamená, že jednotka byla používána ve Velké Británii a Irsku před zavedením desetinné soustavy, zatímco pwt anebo alternativa pw je méně známá a používaná.