Refrakce

je ohyb světla při přechodu z jednoho optického prostředí vzduchu, do jiného drahého kamene.