Routa

je diamantový brus užívaný od počátku 17.století, má plochou podstavu a fasetovanou korunku. Často byla podkládána fólií.