Triplet

je kámen složený ze tří částí, z nichž jedna je tvořena pravým drahým kamenem a obě ostatní jsou například ze skla, fólie, syntetického nebo podřadného (méně kvalitního) kamene.