Tvrdost

Jako tvrdost se označuje schopnost kamene odolávat rýpání či škrábání.