Výbrus

Popisuje typ povrchové úpravy, buď hladký muglový nebo do některého z typů fasetovaných brusů a také celkový tvar a obrys opracovaného kamene.