Zbarvení

Barva krystalu vyvolaná nikoliv jeho hlavními složkami, ale nepatrnými příměsemi jiných chemických prvků-nečistot