Zlatý standard

je základní pravidlo měnového systému, kde základním měřítkem je zlato. Měna která je používána jako jednotka zúčtování (obchodování), je odvozována od váhy zlata, která se v ideální situaci nemění. Při používání zlatého standardu je měna tvořena mincemi, pochopitelně zlatými anebo běžnými bankovkami u kterých emitent, tedy stát zaručuje splatit jejich nominální hodnotu zlatem.