e-mail zpravodaj
Přihlašte se k odebírání novinek na váš e-mail


platební metody
doporučte nás

Výběr dokladů...

Předkladatel (prodávající) musí být starší 18 let a předložit  platný doklad totožnosti, případně jiný platný doklad s fotografii.


Výběr dokladů pro české občany:


občanský průkaz

řidičský průkaz

cestovní pas

diplomatický pas

služební pas

cestovní pas

jiný cestovní doklad vydaný na základě mezinárodní smlouvy

námořnická knížka

vojenská knížka

náhradní doklad (potvrzení obecního úřadu o pobytu)


Výběr dokladů pro cizince:

doklad totožnosti (obdoba našeho občanského průkazu)

řidičský průkaz

cizinecký pas

cestovní pas

diplomatický pas

cestovní doklad vydaný na základě mezinárodní smlouvy

průkaz o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství

průkaz o povolení k pobytu

identifikační průkaz vydávaný Ministerstvem zahraničních věcí

průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany

průkaz cizince používajícího dočasné ochrany

průkaz žadatele o udělení azylu

průkaz povolení k pobytu azylanta

cestovní doklad azylanta


Doklady které nelze akceptovat:


doklad totožnosti s vyznačeným omezením způsobilosti, rodný list, oddací list, kartičku zdravotní pojišťovny, náhradní doklad bez fotografie, doklady po době platnosti, služební průkaz policie a jiných úřadů, ISIC a podobné karty. Zástupce výkupní společnosti ma právo v případě pochybností odmítnout předložený doklad.

Omezení plateb v hotovosti:

Denně je možno vyplatit na jednomu prodávajícímu na 1 předložený doklad maximálně ekvivalent 15 000 eur (součet všech plateb provedených týmž zákazníkem v rámci jednoho dne), cca 350-360 tisíc korun. Částka nad tuto hranicí bude vyplacena převodem na bankovní účet prodávajícího, případně lze platby rozdělit do několika dnů.

Občanský průkaz v podobě od roku 2003
Cestovní pas
Povolení k pobytu v CŘ
   
Služební pas
Diplomatický pas
Občanský průkaz SR

 
ShopCentrik shop, internetový obchod, B2B, B2C

copyright ©2009-2018 www.ezlato.cz Veškerá práva vyhrazena. Kopírování a jiné použití obsahu není dovoleno.

TOPlist