e-mail zpravodaj
Přihlašte se k odebírání novinek na váš e-mail


platební metody
doporučte nás

Podmínky výkupu zlata...

Pro výkup jsou přijímány výhradně předměty s obsahem zlata.

♦ Před přijetím předmětů k výkupu je zákazník seznámen s aktuální výkupní cenou za jednotlivé ryzosti a předpokládanou celkovou výkupní cenou.

♦ Aktuální cenou se rozumí cena drahého kovu podle ceníku společnosti Weiniger, s.r.o. v den zdanitelného plnění, tj. v den předložení suroviny k výkupu.

♦ Aktuální výkupní cena za předložené předměty se může lišit od dříve sdělené na základě zjištění provedených při zjišťování ryzosti předmětů. Při nižší ryzosti
ostanete méně, při vyšší ryzosti dostanete naopak více.

♦ Při výkupu předmětů pracovník prodejny je zákazník povinen předložit platný doklad totožnosti. Bez předloženého platného dokladu totožnosti nelze uzavřít smlouvu a vykoupit předložené předměty.

♦ Zákazník souhlasí s tím, že v rámci zjišťování ryzosti mohou být předměty předané k výkupu roztřiženy, rozbity, přetaveny, navrtány, napilovány nebo jinak porušeny.

♦ Předměty musí být zbaveny nekovových (nezlatých) součástí. Perly, kameny, korály apod. vyjímáme bez záruky. Zubní zlato musí být zbaveno zbytků pryskyřice a zbytků zubních kořenů.

♦ Zákazník má právo sledovat veškerou manipulaci s předměty předanými k prodeji. Ve vlastním zájmu sleduje vážení a stanovení ryzosti předmětů s obsahem drahého kovu. Určování hmotnosti drahých kovů je prováděno s přesností 0,01 gramu na úředně ověřené (cejchované) zlatnické váze.

♦ Případné reklamace je nutno uplatnit ihned. Vzhledem k tomu, že při výkupu se jedná o nevratné procesy, není možné brát zřetel na případné reklamace uplatněné po zjišťování ryzosti a neuzavření smlouvy.

♦ Zákazník svým podpisem potvrzuje, že je výlučným vlastníkem předložených předmětů k prodeji a tyto nepochází z trestné činnosti, nejsou zatíženy žádnými pohledávkami, zástavními právy či jinými omezujícími právy.

♦ Uzavřením smlouvy zákazník dává najevo, že s výše uvedenými podmínkami prodeje souhlasí a že výše uvedené podmínky bez výjimky dodržel.

♦ Vykupující má právo v případě pochybností výkup neuzavřít .


Laické zhrnutí našich podmínek: máte 18 let a více, platný doklad a zlato které chcete prodat je vaše. My Vám sdělíme částku za 1 gram předložené ryzosti a předpokládanou celkovou částku a vy se rozhodnete zdali budete prodávat či nikoli. Pokud budete prodávat, zlato vyzkoušíme, sepíšeme krátkou smlouvu a po podepsání Vám předáme peníze za prodané zlato.


Legislativní podmínky pro výkup zlata
ShopCentrik shop, internetový obchod, B2B, B2C

copyright ©2009-2018 www.ezlato.cz Veškerá práva vyhrazena. Kopírování a jiné použití obsahu není dovoleno.

TOPlist