Grain

je fyzikální jednotka (symbol je gr) používaná pro měření hmotnosti střel a střelného prachu ve Spojených státech a Kanadě. Jeden grain je přesně 64,79891 miliagramů, jeden gram je 15,433 grainů, jedne unce je 479,9663 grainů a jeden kilogram je roven 15433 grainů.