Lom

je nepravidelný povrch, který vznikne, když se kámen úderem rozlomí na dvě části.