Patina

je povrch kovu zbarvený reakcí s chemickými llátkami.