Puncovní značky

České a slovenské puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží
 

Zlatoryzost
Stříbroryzost
Platinaryzost
 Znaménka
   "METÁL"

                          

                               

   Zlato
   Puncovní značka

   (tzv. čejka) používaná do r.                               1993 pro ryzost 585/1000
                      
Zlato
staré zboží nižší

než zákonné                      ryzosti

Stříbro
staré zboží nižší

než zákonné ryzosti

 

V souvislosti se vznikem řady nových pracovišť Puncovního úřadu se ukázalo nezbytným provést rozlišení puncovních značek mezi jednotlivými pracovišti miniaturními písmeny: P-Praha, J-Jablonec nad Nisou, B-Brno, O-Ostrava, T-Turnov, R-Tábor, Z-Plzeň, L-Olomouc, H-Hradec Králové, K-Červený Kostelec. Tato písmena jsou situována v blízkosti čísla ryzosti a jsou orientována kolmo ke svislé ose značky, čímž jsou odlišeny značky vyrážené Puncovním úřadem Slovenské republiky, jehož jinak shodné značky obsahují miniaturní písmena orientovaná rovnoběžně se svislou osou puncovní značky. Toto rozlišení je zaváděno postupně, stávající značky jsou užívány do vyčerpání zásob. Zboží se považuje za řádně opuncované bez ohledu na pracoviště či úřad, který je označil, a nevyžaduje se další dodatečné přezkoušení či označení.